تماس با ما

آدرس ما

پارس جهش - تجهیزات شبکه ، سیستم ها ی امنیتی،نظارتی
فارس-شیراز-خیابان سیاحتگر-ساختمان خدمات شهری-طبقه دوم
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
017-36211215

ساعات کاری
9 - 13 و 15.30- 18

فرم تماس با ما